Yetenek Yönetimi

 


Firmamız bünyesindeki Kariyer ve Planlama sürecinin amacı, potansiyel çalışanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanması ve daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmalarının planlanması.

Kişisel Performans Yönetim Sistemi’nin bir parçası olarak, belli aralıklarla, performans sistemi dahilinde çalışanlara ilişkin değerlendirmeler yapılır.

Bunun amacı;

geri bildirim mekanizması oluşturmak, iş memnuniyetini arttırmak, verimli çalışmayı sağlamak, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışanın yeteneklerini geliştirmek, işe alım sürecinin etkinliğini ölçmek, kariyer planlaması yapmak ve başarılı çalışanları ödüllendirmektir.

Bu kapsamda;

  • İşe alım,
  • Performans Yönetimi ve Gelişim,
  • Çalışan Bağlılığı sağlanması hedeflenmektedir,

Firmamız böyle bir yeniliğe ve gelişime açık bireylerin kuruma kazandırılmasını hedefliyor. İşe alım uygulamalarını da bu hedef doğrultusunda şekillendiriyor.

Bu süreç sayesinde vizyonuna katkıda bulunacak şekilde Gelişim ve Yetenek Yönetimi uygulamalarını sürdürüyor.

 

 

© 2020 Dekar Plastik