Kariyer

 

Dekar Plastik olarak çalışanlarımızda; kendini adamışlık, kaliteye odaklılık, müşteri memnuniyetine önem vermek, liderlik, şeffaflık, alçakgönüllülük, verimlilik ve güvenilirlik gibi özellikleri her zaman ön planda tutuyoruz.

Hızla büyüyen, dinamik, değişime ve öğrenmeye açık yapımız nedeniyle, aramıza katılanlar ile birlikte kurum kültürümüzü sürekli geliştiriyoruz..

Değişimi destekleyen, esnek, duyarlı ve değerlerle yönetilen bir şirket olarak;

Çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerine güvenerek ve geliştirerek, geleceğe umutla bakıyoruz

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız, işlerimizi değerlerimize bağlı kalarak, sistem yaklaşımı ile sürekli iyileştirerek ve iyileştirmelerimizi standartlaştırarak, ölçülebilir sonuçlarla yaparken, Şirketimizde;

 • Bilgi üreten,
 • Sorunlara çözüm bulan,
 • Sorumluluk alarak uygulamalarda öncülük yapan kişiler çalışan profilini oluşturmaktır.

Bu kapsamda;

 • İşgücü gereksinimlerini Şirket içinden karşılamaya öncelik vererek, yetkinliklere bağlı istihdam,
 • Çalışanların kariyerlerinin mevcut ve potansiyel yetkinlikler bağlamında öngörülerek açık bir şekilde planlanması,
 • Kurumsal gereksinimler bağlamında çalışanların paralel kariyer beklentilerine de olanak tanıyarak, bireysel gelişime katkı sağlanması,
 • Entelektüel bilgi birikiminin kurumsallaştırılması,
 • Yalın bir organizasyon yapısı içinde, kurumsal öğrenme ve iyileştirmenin sürekliliğinin sağlanması,
 • İşlerin yürütülmesinde karar yetkilerinin açıkça tanımlanması ve bu yetkilerin ilgili çalışanlara dağıtılması, güvene dayalı bireysel ve kurumsal ilişkinin oluşturulması,
 • İş yaşamında hatalara bağlı olarak öncelikle çalışanların değil, pozitif bir kurum kültürü anlayışıyla sistematik yapıların ve iş standartlarının sorgulanması,
 • Şirket moral değerlerinin oluşturulması ve benimsenmesinin sağlanması,
 • Motivasyona doğrudan katkı sağlayacak sistematik yapıların kurulması,
 • Dünya standartlarında iş güvenliği ve sağlık ortamının sağlanması kullanacağımız temel yaklaşımlarımız olacaktır.

 

© 2020 Dekar Plastik